Saturday, 1 March 2014

IMP (Islamic Manufacturing Practice)Rosmawati Ariffin

Apa itu IMP

IMP adalah akronim kepada Islamic Manufacturing Practice yang bermaksud Amalan Pengilangan Islam. Diwujudkan untuk pengusaha industri yang beragama Islam di atas kesedaran keperluan umat islam pada zaman ini kepada pemakanan yang suci dari aspek rohani dan jasmani.

Kesucian dari aspek rohani bermaksud tangan-tangan yang mengusahakan produk adalah tangan Muslim. Mereka yang memahami dan terikat dengan Hukum-hukum Islam serta patuh kepada perintah Allah akan menambah keberkatan terhadap apa yang diusahakannya. Ini adalah kerana Nur Islam yang ada pada dirinya adalah nilai yang tidak terdapat pada pengusaha bukan Islam. Penghasilan produk daripada Muslim yang membaca Bismillah menambah kebaikan yang tidak ternilai disamping zat-zat lain seperti vitamin dan mineral dalam makanan itu sendiri.

Kesucian Jasmani pula merangkumi proses pembuatan yang mengikut syarak. Ia merangkumi penggunaan bahan mentah yang suci dari sumber-sumber yang haram, memelihara perkakasan yang digunakan daripada bercampur dengan unsur-unsur yang haram hingga kepada persekitaran industri yang tidak mengalunkan muzik-muzik yang menghayalkan.

Asas persijilan IMP

IMP merupakan piawaian yang pertama di dunia yang menggabungkan nilai-nilai syariah dan tassauf dalam proses pengilangan. Di gabungkan dengan piawaian GMP, penarafan ini memenuhi piawaian dunia serta selamat digunakan oleh mereka yang beragama Islam atau sebaliknya.

Kebaikan IMP kepada Pengguna Muslim

Piawaian pengilangan secara islam ini diwujudkan agar pengguna-pengguna Islam dapat mengenali produk-produk yang diusahakan oleh 100% pengusaha muslim yang bertaraf halal lagi baik (Halalan Thoyyiba).


Terdapat tiga (3) elemen asas pengilangan bertaraf IMP iaitu:
1. Pengusaha
2. Persekitaran Kilang & Bahan Mentah
3. PekerjaPENGUSAHADalam IMP, pengusaha memainkan peranan yang penting dalam kefahaman pengusaha tersebut memahami hukum Syarak dalam penghasilan produk umat islam. Oleh itu, pengusaha mestilah:

a) beragama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul.
b) berniat untuk menyediakan produk yang Halal lagi Baik kepada pengguna Islam semata-mata mencari keredaan Allah.
c) mempunyai ilmu-ilmu berhubung dengan persoalan keagamaan dan prinsip-prinsip halal dalam pembuatan produk serta aplikasinya.
d) memastikan sumber dan sistem kewangan yang digunakan untuk perniagaan tidak bersumberkan riba.
e) tidak melakukan amalan yang bertentangan dengan agama seperti amalan rasuah, perjudian, penipuan dan sebagainya.
f) sanggup untuk mematuhi segala garispanduan yang ditetapkan oleh IMP secara istiqamah ataupun berterusan.Dalam IMP, pengusaha memainkan peranan yang penting dalam kefahaman pengusaha tersebut memahami hukum Syarak dalam penghasilan produk umat islam. Oleh itu, pengusaha mestilah:

a) beragama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul.
b) berniat untuk menyediakan produk yang Halal lagi Baik kepada pengguna Islam semata-mata mencari keredaan Allah.
c) mempunyai ilmu-ilmu berhubung dengan persoalan keagamaan dan prinsip-prinsip halal dalam pembuatan produk serta aplikasinya.
d) memastikan sumber dan sistem kewangan yang digunakan untuk perniagaan tidak bersumberkan riba.
e) tidak melakukan amalan yang bertentangan dengan agama seperti amalan rasuah, perjudian, penipuan dan sebagainya.
f) sanggup untuk mematuhi segala garispanduan yang ditetapkan oleh IMP secara istiqamah ataupun berterusan.

a) beragama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul.
b) berniat untuk menyediakan produk yang Halal lagi Baik kepada pengguna Islam semata-mata mencari keredaan Allah.
c) mempunyai ilmu-ilmu berhubung dengan persoalan keagamaan dan prinsip-prinsip halal dalam pembuatan produk serta aplikasinya.
d) memastikan sumber dan sistem kewangan yang digunakan untuk perniagaan tidak bersumberkan riba.
e) tidak melakukan amalan yang bertentangan dengan agama seperti amalan rasuah, perjudian, penipuan dan sebagainya.
f) sanggup untuk mematuhi segala garispanduan yang ditetapkan oleh IMP secara istiqamah ataupun berterusan.


PERSEKITARAN KILANG & BAHAN MENTAHKriteria pemilihan lokasi kilang adalah seperti berikut:

a) tidak berhampiran dengan kawasan-kawasan yang menjurus ke arah kemaksiatan;
b) tidak berhampiran dengan ladang ternakan babi atau premis memprosesnya agar dapat menghindar daripada kontamnasi silang melalui kakitangan dan peralatan;

c) mempunyai kemudahan bekalan air mutlak yang mencukupi untuk operasi;
d) kedudukan arah tandas tidak menghadap kiblat;
e) disediakan ruang solat dan tempat berwuduk;
f) tiada bunyi-bunyian muzik yang melalaikan kecuali alunan ayat Al-Quran, zikir dan ceramah agama.
g) Tiada percampuran antara lelaki dan perempuang) Bahan mentah yang digunakan perlulah Halal;
h) Bahan mentah tidak bersumberkan haiwan yang diharamkan oleh Syarak atau bahagian haiwan yang tidak disembelih menurut cara Islam.
i) Bahan mentah tidak mengandungi bahan yang bersumberkan najis/mengandungi najis.
k) Bahan mentah yang tidak memudaratkan kesihatan pengguna.

Kriteria pemilihan lokasi kilang adalah seperti berikut:

a) tidak berhampiran dengan kawasan-kawasan yang menjurus ke arah kemaksiatan;
b) tidak berhampiran dengan ladang ternakan babi atau premis memprosesnya agar dapat menghindar daripada kontamnasi silang melalui kakitangan dan peralatan;
c) mempunyai kemudahan bekalan air mutlak yang mencukupi untuk operasi;
d) kedudukan arah tandas tidak menghadap kiblat;
e) disediakan ruang solat dan tempat berwuduk;
f) tiada bunyi-bunyian muzik yang melalaikan kecuali alunan ayat Al-Quran, zikir dan ceramah agama.
g) Tiada percampuran antara lelaki dan perempuang) Bahan mentah yang digunakan perlulah Halal;
h) Bahan mentah tidak bersumberkan haiwan yang diharamkan oleh Syarak atau bahagian haiwan yang tidak disembelih menurut cara Islam.
i) Bahan mentah tidak mengandungi bahan yang jersumberkan najis/mengandungi najis.k) Bahan mentah yang tidak memudaratkan kesihatan pengguna.


PEKERJA


Berikut merupakan kriteria penting yang perlu ada pada pekerja dan perkara yang perlu diamalkan oleh pekerja:

a) Pekerja perlulah beragama Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul.
b) Pekerja perlulah berniat melakukan pekerjaan sebagai satu ibadat dan mengharapkan keredaan Allah.
c) Pekerja perlulah mengetahui persoalan hukum Thaharah yang berhubung dengan dirinya, proses pembuatan produk, kesucian bahan mentah dan peralatan.
d) Pekerja perlulah berkemampuan membaca ayat Al-Quran.
e) Pekerja diwajibkan membaca Bismillah sebelum memulakan sebarang pekerjaan dan digalakan mengamalkan bacaan doa-doa yang telah ditetapkan.
f) Pekerja digalakkan melakukan amalan-amalan sunat seperti mengerjakan solat sunat Dhuha.
g) Pekerja perlulah mengamalkan cara hidup Islam seperti yang digariskan dalam Al Quran dan Al Hadith.
h) Pekerja perlulah sentiasa dalam keadaan berwuduk.
i) Pekerja perlulah memakai pakaian yang menutup aurat dan bersih dari najis.
j) Pekerja perlulah bebas dari sebarang penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan produk/perkhidmatan.

PEKERJA

Berikut merupakan kriteria penting yang perlu ada pada pekerja dan perkara yang perlu diamalkan oleh pekerja:

a) Pekerja perlulah beragama Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul.
b) Pekerja perlulah berniat melakukan pekerjaan sebagai satu ibadat dan mengharapkan keredaan Allah.
c) Pekerja perlulah mengetahui persoalan hukum Thaharah yang berhubung dengan dirinya, proses pembuatan produk, kesucian bahan mentah dan peralatan.
d) Pekerja perlulah berkemampuan membaca ayat Al-Quran.
e) Pekerja diwajibkan membaca Bismillah sebelum memulakan sebarang pekerjaan dan digalakan mengamalkan bacaan doa-doa yang telah ditetapkan.
f) Pekerja digalakkan melakukan amalan-amalan sunat seperti mengerjakan solat sunat Dhuha.
g) Pekerja perlulah mengamalkan cara hidup Islam seperti yang digariskan dalam Al Quran dan Al Hadith.
h) Pekerja perlulah sentiasa dalam keadaan berwuduk.
i) Pekerja perlulah memakai pakaian yang menutup aurat dan bersih dari najis.
j) Pekerja perlulah bebas dari sebarang penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan produk/perkhidmatan.

Berikut merupakan kriteria penting yang perlu ada pada pekerja dan perkara yang perlu diamalkan oleh pekerja:

a) Pekerja perlulah beragama Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul.
b) Pekerja perlulah berniat melakukan pekerjaan sebagai satu ibadat dan mengharapkan keredaan Allah.
c) Pekerja perlulah mengetahui persoalan hukum Thaharah yang berhubung dengan dirinya, proses pembuatan produk, kesucian bahan mentah dan peralatan.
d) Pekerja perlulah berkemampuan membaca ayat Al-Quran.
e) Pekerja diwajibkan membaca Bismillah sebelum memulakan sebarang pekerjaan dan digalakan mengamalkan bacaan doa-doa yang telah ditetapkan.
f) Pekerja digalakkan melakukan amalan-amalan sunat seperti mengerjakan solat sunat Dhuha.
g) Pekerja perlulah mengamalkan cara hidup Islam seperti yang digariskan dalam Al Quran dan Al Hadith.
h) Pekerja perlulah sentiasa dalam keadaan berwuduk.
i) Pekerja perlulah memakai pakaian yang menutup aurat dan bersih dari najis.
j) Pekerja perlulah bebas dari sebarang penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan produk/perkhidmatan.
-sumber fb Komuniti IMP
No comments:

Post a Comment